Tagarchief: Stress management

Presentation Work-Life Balance

– A struggle but also misunderstood –

In September I was asked by Work Place Options to address this topic to employees of Gilead, a global pharmaceutical company.

It was a pleasure to work with a group with such a positive vibe and pointing out how misconceptions can get into the way of a healthy professional and private life. For example the wrong underlying assumption that work is a burden and private life the opposite. Recently a famous brand of sport clothing invited me to tackle the subject: “Battling burnout”. BTW my favorite subject.

Workshop Omgaan met Werkdruk

Download hier de brochure van de workshop

Stress door werkdrukWerkdruk is een actueel thema bij veel bedrijven. Ook staat het al sinds enkele jaren op de agenda van de EU. Sommige bedrijven zetten het op de agenda als er teveel waardevolle medewerkers onder de druk bezwijken en thuis komen te zitten. Er zijn echter ook bedrijven die uitval liever voorkomen en het thema ophangen in een gedegen, duurzaam inzetbaarheid beleid. Eén van die bedrijven is een Duitse multinational actief in zowel de B2B als de B2C markt.

Voor deze organisatie heeft Gerard Karelse een workshop “Omgaan met werkdruk” ontwikkeld. In deze workshop van 2,5 uur wordt stil gestaan bij wat stress is en worden concrete, direct in het dagelijkse leven toepasbare methoden aangereikt om de stress de baas te blijven. Een wat uitgebreidere workshop voor managers gaat ook in op het herkennen van stress bij medewerkers en wat de wetenschap te melden heeft over wat de belangrijkste werk gerelateerde stressoren zijn. Uiteraard wordt ook geoefend met het bespreekbaar maken van werkdruk van medewerkers die teveel hooi op de vork nemen of domweg overvraagd worden. Een belangrijke vraag is wat medewerkers aankunnen en hoe leidinggevenden daar zicht op kunnen krijgen.

Stressmanagement

Stress: Vechten of vluchtenIn de workshop komen de deelnemers zelf aan het woord om ervaringen uit te wisselen bijvoorbeeld met het gebruik van een handige e-Health fitness App en er wordt geoefend met ontspanningstechnieken. De deelnemers worden uitgedaagd met actuele vragen over stress maar worden ook over het belang van een goede nachtrust aan de tand gevoeld. In deze workshop zijn de laatste ontwikkelingen over vitaliteit en stressmanagement verwerkt. Hiervoor dook Gerard Karelse niet alleen in de literatuur, maar bezocht hij ook symposia en workshops. Zo heeft hij bijvoorbeeld kennis genomen van al het onderzoek van TNO in een workshop, die het NIP organiseerde. Stress heeft al in de focus van zijn belangstelling gestaan vanaf zijn afstuderen in 1980. Zijn doctoraal onderzoek ging namelijk over de relatie tussen persoonlijkheidseigenschappen en essentiële hypertensie (hoge bloeddruk zonder somatische achtergrond).

Verschillende medewerkers die met stressproblemen in de loop der jaren door hem terzijde werden gestaan zullen de revue passeren als voorbeeld en om de boodschap bij medewerkers goed te laten landen. Namelijk dat burn-out of vitale uitputting niet iets is dat alleen de buurman overkomt. Bedrijven die interesse hebben in zijn workshop kunnen uiteraard op de website een boodschap achterlaten.

Stress Management Ontspanningsoefeningen

Voor mensen die om wat voor reden ook te maken hebben met stressverschijnselen zijn ontspanningsoefeningen erg nuttig. In de begeleiding van medewerkers die uitgevallen zijn door de werkdruk of waar een burn-out dreigt worden deze veelvuldig toegepast.

Ontspanningsoefeningen

Er zijn verschillende vormen van ontspanningsoefeningen. Zonder op deze plaats daar een wetenschappelijke verhandeling over te houden is het wel nuttig te weten welke vormen er zijn. Nog belangrijker is dat mensen datgene gebruiken waar ze zich het prettigst bij voelen, c.q. wat voor iemand het beste werkt.

De meest toegepaste ontspanningsoefeningen zijn:

  • Mindfulness
  • Autogene training
  • Progressieve relaxatie

Uiteraard kunnen mensen ook allerlei meditatie vormen als ontspanningsoefening zien en gebruiken. Mindfulness komt hier tenslotte ook uit voort. Ook kunnen mensen baat hebben bij heel andere vormen van ontspanning zoals bijvoorbeeld muziek maken of sporten. De bovengenoemde vormen worden echter in de hulpverlening, coaching of in de klinisch therapeutische setting toegepast.

Mindfulness is de laatste jaren sterk in zwang geraakt en ontwikkeld door de Amerikaanse biomedicus Jon Kabat-Zinn, die hiervoor eerst bij het Zen Boeddhisme in de leer ging. Het is aan te raden hiervoor een training te volgen. Er zijn talloze mogelijkheden hiervoor. Eén daarvan is www.mindfulness-trainingen.nl. In Eindhoven geeft o.a. de psychologe Myriam Schrover deze training. Voor mensen die alvast willen kennismaken met mindfulness heeft Gerard Karelse enkele oefeningen op deze website geplaatst. Deze kunnen gedownload worden en thuis gebruikt bijvoorbeeld om af te spelen op de iPhone of PC. Er zijn ook Apps te koop met mindfulness oefeningen. Het is wel belangrijk dat mensen die hiermee aan de slag gaan beseffen dat mindfulness geen quick fix is of een tovermiddel. Alleen als men hier serieus en regelmatig mee bezig is levert dit een belangrijke bijdrage aan het kunnen omgaan met spanningen, een betere gezondheid en beter in je vel zitten op. Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness structurele positieve effecten heeft.

Ieder mens is anders daarom kan er alleen een richtlijn gegeven worden voor de investering die noodzakelijk is. Aanbevolen wordt om de eerste weken hier tenminste 5 keer per week drie kwartier voor uit te trekken. Afhankelijk van de persoonlijke situatie kan, als men vertrouwd is geraakt met de oefeningen, de tijd wat korter zijn. Dit heeft vooral te maken met de hoeveelheid stress die men ervaart en hoe ver men verwijderd was met het hebben van contact met de eigen ademhaling en lichaam. Men ervaart op een gegeven moment zelf hoe groot het effect is en wat nodig is om de positieve effecten te onderhouden. Voor geoefende gebruikers is daarom ook een iets kortere variant van dezelfde oefening opgenomen. Mensen die te maken hebben met een belastende (werk) situatie met veel stress doen er goed aan om dagelijks tijd in te ruimen voor mindfulness. Hiermee zorgen ze zelf voor een “goede buffer” om stress verschijnselen voor te blijven.

Audio Downloads

Sommige mensen vinden het prettig als de oefening met muziek wordt ondersteund. Voor mensen die hierdoor juist afgeleid worden is de oefening ook zonder muziek te downloaden en te gebruiken. De varianten met muziek zijn grotere (audiofiele) wave bestanden en zijn af te spelen op een PC en te importeren in iTunes. Mensen die een ander bestandsformaat willen hebben van de oefeningen met muziek kunnen een email sturen. De Body scans zijn oefeningen die liggend moeten worden gedaan. De ‘Adem en Lichaam’ oefening is een zittende oefening. Het verschilt van persoon tot persoon welke houding het prettigst gevonden wordt. Dit is een kwestie van uitproberen.

Omdat er ook ten aanzien van omgaan met stress en kunnen ontspannen verschillende wegen naar Rome leiden zullen binnenkort ook instructies voor de twee andere ontspanningsmethoden worden opgenomen. Deze hebben een ander uitgangspunt en zijn ook effectief, maar Mindfulness moet gezien worden als de methode die de meest structurele benadering biedt voor mensen die beter in balans willen zijn en goed met de dagelijkse (en soms chronische) spanningen, die verbonden kunnen zijn aan onze werksituatie, willen omgaan. Veel succes ermee. Voor eventuele vragen stuur een email.

Stress Management

StressmanagementWerkdruk is als we de kranten lezen een hot topic. Ook heeft het de aandacht van de overheid, omdat meer dan 30 procent van het verzuim gerelateerd is aan stress en dus een enorme kostenpost betekent. Dit is één van de redenen dat TNO hier veel onderzoek naar doet en gefocust is op het helpen van bedrijven om dit aan te pakken. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) organiseerde afgelopen zomer een workshop om psychologen te informeren over hun onderzoek en instrumenten.

Gerard Karelse ondersteunt individuele medewerkers die geconfronteerd worden met een hoge werkdruk, maar heeft zich in deze workshop ook op de hoogte gesteld van de nieuwste inzichten en instrumenten om dit probleem in een bedrijf of organisatie structureel aan te pakken. Een compleet stappenplan stelt Innovation for Life (TNO) ter beschikking aan organisaties om werkstress te tackelen. Alle factoren die uit onderzoek naar voren komen als verantwoordelijk voor stress bij medewerkers passeren de revue. Men moet hierbij denken aan zaken als autonomie (zelf in staat zijn het werk in te delen), duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, en ondersteuning van collega’s en superieur. Veel van deze zaken spreken voor zich, maar de wetenschap dient wel eerst aangetoond te hebben dat dit ook inderdaad van invloed is op het welbevinden of de uitval van medewerkers.

Stress voorkomen

Een bedrijf in de automotive sector, waarvoor Gerard Karelse werkzaam is worstelt met het probleem dat projectleiders zwaar onder druk staan. Zij hebben dagelijks te maken met klanten, die bijzonder kritisch en veeleisend zijn voor wat betreft release data en kwaliteitsaspecten. Enkele projectleiders waren al bezweken onder de druk en men is zich gaan beraden over maatregelen om erger te voorkomen. Met behulp van een stress interventie plan zullen projectleiders ondersteuning krijgen en geleerd worden hoe ze met de druk om moeten gaan. De selectie van nieuwe projectleiders zal verbeterd worden met de inzet van een eenvoudig assessment programma. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.