Coaching Eindhoven

Job en Team coaching

Coaching gesprekEen coachingstraject bestaat in de regel uit een 8-tal gesprekken en een assessment en duurt inclusief follow-up ongeveer een jaar. Het coachen van teams kan een korte begeleiding zijn van bijvoorbeeld “een dag op de hei” tot een langduriger begeleiding. In een ‘diagnose-doelstelling’ fase wordt eerst bepaald wat de behoefte van de leden van het team is en in kaart gebracht waar ze in de samenwerking tegenaan lopen, c.q. wat verbeterd moet worden. Het is uiteraard de bedoeling dat het team snel zonder coach verder kan. Dit kan als eventueel ‘oud zeer’ uit de wereld is en ze geleerd hebben hoe ze problemen moeten oplossen met elkaar.

Een individuele coach opdracht is anders maar ook maatwerk, hetgeen betekent dat het bovenstaande qua looptijd een uitgangspunt is. Na een vrijblijvend intakegesprek wordt gestart met het in kaart brengen van de ontwikkelpunten (c.q. het vaststellen van de knelpunten in het functioneren) en een concrete aanpak met tijdsplan geformuleerd.

Soms is het echter wenselijk om de medewerker langer te begeleiden, bijvoorbeeld als hij/zij in een langer durend verandertraject een klankbord nodig heeft. De ervaring leert dat soms ook maar één of twee gesprekken nodig zijn. Het uitgangspunt is evenwel dat binnen het genoemde tijdsbestek van een aantal maanden de medewerker op eigen kracht verder kan. Als coaching langer moet duren is vaak ook een andere aanpak of oplossing beter op zijn plaats. Als dit de conclusie is van de inventarisatie dan wordt dit alternatief ook aangegeven en onderbouwd.

Coaching met onderscheid

De benadering van Karelse Consultancy onderscheidt zich onder andere door eerst vast te stellen welke ontwikkelpunten wel en welke niet voor coaching in aanmerking komen. Hiervoor is uiteraard een brede psychologische kennis noodzakelijk en de inzet van assessment instrumenten. Deze worden ook vaak ingezet voor teamontwikkeling; het is immers van belang dat de leden van het team zicht krijgen op elkaars sterke punten en ook handvaten krijgen om effectief met elkaar te communiceren.

De werkwijze van Karelse Consultancy betekent dat de ontwikkeldoelen voor individuele coachtrajecten herkend en geaccepteerd worden door de medewerker en dat die zoveel mogelijk in gedragstermen geoperationaliseerd worden. Na afloop van de coaching vindt er meestal een evaluatie plaats met de superieur van de medewerker en betrokkene.

De aandachtsgebieden waarop Karelse Consultancy zich bij coaching richt zijn zijn naast team ontwikkeling onder andere het ontwikkelen van de people managementvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden en het omgaan met werkdruk (zie stressmanagement). Ook kunnen coaching trajecten gefocust zijn op het leiding ontvangen van medewerkers (bossmanagement). In cursorisch verband wordt aan dit thema aandacht geschonken in de workshop Careermanagement.

Coaching gebeurt bij bedrijven als Philips, ASML en Daf in Eindhoven, en bij MKB-bedrijven en non-profit organisaties.

1 reactie van een klant

  1. Via mijn werkgever ben ik bij Gerard Karelse terecht gekomen met als doel o.a. mijn leidinggevende capaciteiten in mijn ploeg en op mijn afdeling te verbeteren.
    Na een persoonlijke kennismaking met Gerard heb ik van hem een uitgebreide vragenlijst gekregen.
    Persoonlijk vond ik t prettig dat Gerard daarbij eerst gekeken heeft of de zaken die mijn werkgever voor verbetering vatbaar vond ook daadwerkelijk klopte.
    Gerard heeft aan de hand van de antwoorden van de vragenlijst en verkregen informatie van mijn werkgever zijn coachingstraject hierop afgesteld.
    Gerard heeft mij aan t denken gezet en ik heb van hem op een prettige manier (zelfs nog met behulp van een acteur) nog enkele interessante vaardigheden geleerd die ik momenteel al in de praktijk aan t uitvoeren ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *