Development professionals

Development professionals

Deze training/opleiding is ontwikkeld en samengesteld voor senior professionals om hun ontwikkeling te verbeteren of te versnellen.

Intake

Er wordt eerst in kaart gebracht waar de zwaartepunten zullen liggen in de training. Hiervoor worden de ervaringen in de loopbaan uitgediept om mogelijke aandachtsgebieden te ontdekken en om zicht te krijgen op de belangrijkste (persoonsgebonden) voorwaarden voor een duurzame inzetbaarheid en werk satisfactie. Ook de inzet van een assessment (een persoonlijkheidsonderzoek en loopbaanwaarden onderzoek) geeft richting aan het vormgeven van het maatwerk programma.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Oefenen van de beĂŻnvloedingsvaardigheden

Met de inzet van een acteur zullen verschillende opdrachten worden uitgevoerd. Aan de hand van de feedback zal geoefend worden om het beĂŻnvloedingsrepertoire te vergroten.

Belangrijke topics die aan de orde komen zijn onder andere:

  • Wat zijn de gedragsvaardigheden en houdingsaspecten waarmee je voorkomt dat je de relatie onder druk zet,
  • Hoe ‘engageer’ je je gesprekspartner,
  • Kun je patstellingen / belangentegenstellingen voorkomen,
  • Hoe realiseer je je doelen.

Uiteraard zullen de basale ‘technische’ gespreksvaardigheden ook beoordeeld en voor zover nodig geoefend worden. De beïnvloedingsvaardigheden zijn essentieel voor senior professionals omdat ze vaak belangentegenstellingen moeten managen.

Coaching on-boarding

Wekelijkse coaching gesprekken zullen focussen op het goed landen in de nieuwe functie als deze training ingezet wordt bij een belangrijke loopbaanstap. De vanzelfsprekende onderwerpen die aan bod komen zijn: de organisatie en organisatiecultuur leren kennen, het opbouwen van goede collegiale relaties en het adequaat inspelen op de behoeften en stijl van de leidinggevende. Een jarenlange ervaring als coach van medewerkers die niet geland zijn bij hun nieuwe werkgever en gevraagd worden om te vertrekken, heeft waardevolle inzichten opgeleverd over waar een nieuwe medewerker over kan struikelen en rekening mee moet houden. EĂ©n van de cruciale punten is een goede timing voor de eigen profilering (bijdragen leveren). Hierbij spelen verschillende zaken een rol.

People management

De training development voor professionals is niet bedoeld voor leidinggevenden. Maar senior professionals sturen wel vaak ‘juniors’ aan. Daarom krijgen de essenties van people management aandacht. In de wekelijkse coaching gesprekken wordt stilgestaan bij de ervaringen van de cursist met het ‘aansturen’ van jonge collega’s en wordt dit eventueel naar ‘een hoger plan’ getild. Ook wordt op de people management vaardigheden van senior professionals een beroep gedaan als ze een project moeten leiden.

Career pitfalls

Deze ‘module’ komt voort uit de workshop “Career Management”, die destijds voor Philips ontwikkeld is. Vanuit een meer conceptueel framework worden de belangrijkste ‘uitglij mogelijkheden’ in een loopbaan/functie behandeld. De inzichten en opvattingen van Terry Farnsworth, Mark.H. McCormack en A.J.Bernstein/S.C. Rozen zijn hierin verwerkt en uiteraard de ervaring als outplacement adviseur. Voor zover relevant zal ook stil gestaan worden bij ‘stake holder management’.

Work-life balance and stress management

Voor een coach voor verschillende corporates is het evident dat veel professionals gebukt gaan onder een hoge werkdruk. Voor Workplace Options (Employee well being solutions) is er ervaring opgedaan met het geven van workshops over dit thema en de workshop ‘Setting boundaries’.

Als gezondheidspsycholoog gespecialiseerd in stress en vitaliteit zijn talloze medewerkers begeleid met burn-out klachten. Met deze ervaring en studie van functioneel somatische aandoeningen (medische biologie) richt de begeleiding zich zowel op de draaglast kant (de werk gerelateerde stressoren en het al dan niet in place zijn van supportsystemen) maar ook op de draagkracht van de medewerker (resilience). In de training development voor senior professionals worden beide kanten beoordeeld en concreet aangegeven waar het risico op burn-out verminderd kan worden.

Min of meer terugkerende verbeter acties richten zich op het opbouwen van het supportsysteem (zo nodig het aanpassen van de functie-inhoud) en het verbeteren van het coping repertoire en de gezondheid/vitaliteit. Tot slot wordt uitgelegd wat wel en niet work-life balance is, omdat daar nog achterhaalde en niet werkbare opvattingen over circuleren. Bij deze en de andere onderdelen van het programma is het vertrekpunt de cursist onder andere voor wat betreft zijn ambities en waarden.

2 reacties op “Development professionals

  1. Het traject met Gerard heeft mij goed geholpen. Het contact verliep vlot en hij is aangenaam in de omgang. Met dank aan zijn begeleiding en zijn kennis van het menselijk lichaam (biologie) is mijn gezondheid flink verbeterd. Ik ben hem hier dan ook erg dankbaar voor.

  2. Als managing director van een MKB bedrijf heb ik de inbreng van Gerard als een eye opener ervaren voor wat betreft het verbreden van mijn perspectief en daarmee het inhoud geven aan mijn functie.

    B. Mulder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *