Lifestyle Coaching

Lifestyle Coaching

Bij het begeleiden van mensen met vragen rondom fitter worden, afvallen, kortom een gezonde lifestyle ontwikkelen en zelfs een chronische aandoening de baas worden, komen verschillende kennisgebieden van Gerard Karelse samen.

Het begint met wie je bent en wat je gevormd heeft. Kennis van de persoonlijkheidsleer en de klinische psychologie is daarbij essentieel (en over de ervaring beschikken omdat te meten). Daarbij speelt de werkomgeving vaak een rol; hoe ga je om met de uitdagingen die je baan met zich meebrengt. Zit je goed op je plek en geeft de baan energie? Het is logisch dat hiervoor veel ervaring met het vaststellen van de ‘fit’ persoon- werk/functie noodzakelijk is. Meer dan 25 jaar ervaring zorgt ervoor dat dit stuk goed afgedekt wordt.

In veel gevallen speelt bij lifestyle vragen ‘het stresssysteem’ een belangrijke rol en is kennis hiervan van groot belang. Nadat hij was afgestudeerd op de relatie persoonlijkheid en hoge bloeddruk (een belangrijke ‘stress marker’) is stress en gezondheid de rode draad in zijn werk.

De afgelopen 6 jaar heeft Gerard Karelse medische psychologie (en de biologie van gezondheid) gestudeerd en met lezingen, workshops en publicaties een podium gezocht (zie publicaties & lezingen). Het is niet alleen van belang voldoende kennis te hebben van de stresshormonen, maar ook begrip van de andere hormonen. Alle hormonen maken samen de dienst uit voor onze gezondheid. Natuurlijk spelen ook veel andere zaken een belangrijke rol zoals voeding, bewegen, sociale verbondenheid, toxische belasting, (epi)genetica en de zogenaamde pre- en postnatale programmering. Omdat de menselijke biologie bijzonder complex is en elke persoon die bij hem aanklopt weer anders is en andere gezondheidsissues heeft verwijst hij regelmatig cliënten voor een consult door naar superspecialisten.

Het is vooral zijn interesse en kwaliteit om vast te stellen welke adviezen en methoden bij iemand passen. Naast natuurlijk in de kennismaking of intake duidelijkheid te krijgen over de motivatie en de verwachtingen van de cliënten. Met zijn kennis van alle actuele ontwikkelingen en onderzoeksresultaten op het gebied van gezondheidspreventie, therapeutische methoden, voeding en ook knowhow van farmacologische middelen kan hij cliënten op weg helpen en voorkomen dat ze vastlopen. Hij citeert tenslotte graag een hoogleraar in de gezondheidspsychologie die stelt dat het geen zin meer heeft om een onderscheid te maken tussen de psychologische en somatische (lichamelijke) kant van een gezondheidsprobleem. Een ‘overkoepelende’ benadering met aandacht voor de fysieke EN mentale kant en met respect voor onze evolutionaire geschiedenis is de enige weg die mensen gezond of gezonder kan maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *