Home

Vitaliteit, Assessment en Loopbaanadvies

Kantoor Karelse Consultancy voor Human Resources Support“Als bedrijf hebben we beleid ontwikkeld voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ook voor onze mensen in de productie willen we dat deze in goede gezondheid hun pensioen halen. We hebben Gerard Karelse gevraagd om hiervoor in een workshop informatie en “gereedschap” te geven. Belangrijk hierbij is het enthousiasmeren van medewerkers, het realiseren van duurzame effecten en vitaliteit laten landen als onderdeel van onze bedrijfscultuur. Gerard heeft een brede (wetenschappelijke) kennis op dit gebied en past als senior (eveneens ervaringsdeskundige) goed bij onze 40-plus doelgroep.”

drs. S. van de Geer, HR manager RPC Group of companies

 

Onze leefstijl breekt onze zorg en economie nu op (publicatie in De Telegraaf)

Karelse Consultancy helpt bedrijven bij het verbeteren van de inzetbaarheid en het functioneren van medewerkers:

  • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit: het adviseren van bedrijven over het vitaliseren van hun “workforce” en het implementeren van programma’s die medewerkers duurzaam inzetbaar maken.
  • Assessment voor het vaststellen van de geschiktheid van sollicitanten en voor een individueel ontwikkelplan.
  • Burn-out begeleiding: het herstel traject en het voorkomen van burn-out.
  • Coaching voor het verbeteren van het functioneren en de prestaties van medewerkers.
  • Loopbaanadvies om medewerkers te helpen bij het vormgeven van hun loopbaan.

Gerard Karelse werkt als bedrijfs- en gezondheidspsycholoog met een jarenlange ervaring in het toepassen van assessment technieken, het coachen van medewerkers en het oppakken van burn-out vragen. Karelse is actief voor een groot aantal organisaties in de profit en non-profit om de inzetbaarheid van medewerkers vast te stellen en te verbeteren.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Met het stijgen van de pensioenleeftijd maken werkgevers zich terecht zorgen over hoe ze hun personeel gezond kunnen houden. Karelse Consultancy maakt met het bedrijf een inventarisatie van alle mogelijkheden die er zijn. Dit kunnen preventieve en curatieve maatregelen op allerlei gebied zijn. Daarom kan een loopbaanonderzoek uitkomst bieden voor een medewerker die fysiek niet meer mee kan. In preventieve zin biedt de workshop Vitaal blijven – hoe doe je dat? een goede start voor een “vitale bedrijfscultuur”. Tot slot hebben veel bedrijven behoefte aan advies om uitval van medewerkers door burn-out te voorkomen.

Assessment/Loopbaanadvies

Om de juiste mensen te selecteren voor een vacature is het toepassen van psychologisch onderzoek en assessment technieken een gevestigde en beproefde methode. In talloze studies is de toegevoegde waarde van deze methodiek aangetoond. Om medewerkers te adviseren over de volgende stap in hun loopbaan of voor de doorgroei binnen de eigen organisatie zet Karelse Consultancy eveneens assessment instrumenten als simulaties, persoonlijkheidsonderzoek en belangstellingsonderzoeken in.

Burn-out

Karelse zorgt voor het opvangen en begeleiden van medewerkers die met burn-out zijn uitgevallen in het herstelproces en voor het ‘versterken’ van medewerkers met burn-out klachten. Daaronder valt ook het adviseren van bedrijven om burn-out te voorkomen.

Coaching

Een coachingstraject bestaat in de regel uit een 8-tal gesprekken en een assessment. De meeste coaching opdrachten worden in 6 maanden afgerond. Daarna volgen nog 1 à 2 follow-up sessies.

Outplacement

Organisaties doen een beroep op Karelse Consultancy als ze op een sociaal verantwoorde wijze afscheid willen nemen van een medewerker. Een afvloeiingsregeling in de vorm van een geldbedrag is mooi, maar hiermee komt een nieuwe baan niet dichterbij. De outplacement begeleiding van Karelse Consultancy richt zich daarom op het zo snel mogelijk vinden van een passende baan.

Gerard Karelse is Bedrijfspsycholoog en Gezondheidspsycholoog.

1 reactie op “Home

  1. Recentelijk gesproken met Gerard over vitaliteit in zijn algemeenheid en duurzame inzetbaarheid voor organisaties. Boeiend dat zoveel kennis van 1 persoon komt, een passie voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

Reacties zijn gesloten.