Job Coaching

Job Coaching

Job Coaching bestaat in de regel uit een 8-tal gesprekken en een assessment en duurt ongeveer 6 maanden. Een of twee follow-up gesprekken om te bezien of de resultaten beklijven worden na enkele maanden gepland. Of een assessment wordt ingezet gebeurd in goed overleg met de medewerker. Het gaat er daarbij om de aanleiding van het coachtraject te valideren. Met andere woorden: is de feedback van HRM of de leidinggever, die aanleiding is voor het traject terecht. Daarnaast dient het om vast te stellen of de coachdoelen realistisch zijn. Niet alles is tenslotte te coachen; een mens is niet van elastiek.

Bovendien kunnen ook andere factoren dan de ‘tekortkoming’ van de medewerker een rol spelen. Of zijn andere oplossingen dan een coachtraject beter. Een assessment is vaak ook heel nuttig om de acceptatie en daarmee de motivatie van de medewerker een boost te geven. In een intakegesprek wordt gekeken of van beide kanten er voldoende vertrouwen is dat het starten van het traject zinvol is.

Een individuele coach opdracht is maatwerk, hetgeen betekent dat het bovenstaande qua looptijd een uitgangspunt is. Na het vrijblijvend intakegesprek wordt gestart met het in kaart brengen van de ontwikkelpunten (c.q. het vaststellen van de knelpunten in het functioneren) en een concrete aanpak met tijdsplan geformuleerd.

Soms is het echter wenselijk om de medewerker langer te begeleiden, bijvoorbeeld als hij/zij in een langer durend verandertraject een klankbord nodig heeft. De ervaring leert dat soms ook maar één of twee gesprekken nodig zijn. Het uitgangspunt is evenwel dat binnen het genoemde tijdsbestek van een aantal maanden de medewerker op eigen kracht verder kan. Als coaching langer moet duren is vaak ook een andere aanpak of oplossing beter op zijn plaats. Als dit de conclusie is van de inventarisatie dan wordt dit alternatief ook aangegeven en onderbouwd.

1 reactie op “Job Coaching

  1. Als managing director van een MKB bedrijf heb ik de inbreng van Gerard als een eye opener ervaren voor wat betreft het verbreden van mijn perspectief en daarmee het inhoud geven aan mijn functie.

    B. Mulder

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.