Burn-out Eindhoven

Burn-out EindhovenKarelse Consultancy helpt mensen met werk gerelateerde psychische klachten, met name burn-out en depressie. Er wordt eerst onderzocht in welke mate de werksituatie verantwoordelijk is voor de klachten of eraan bijdraagt. Vervolgens wordt met de cliënt uitgezocht hoe de klachten kunnen worden opgelost.

Om burn-out situaties goed te kunnen tackelen maakt Gerard Karelse gebruik van zijn lange ervaring als bedrijfspsycholoog, zijn opleiding klinische psychologie en ervaring als behandelaar in de geestelijke gezondheidszorg. Mensen die een beroep op hem doen kunnen snel terecht voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt uitleg gegeven over zijn aanpak en bekeken of zijn cliënt hiermee geholpen kan worden. In zijn benadering staat een goede analyse van de oorzaak van de klachten voorop en dient ook duidelijk te worden hoe ernstig de klachten zijn en welke risico’s de cliënt loopt. Op verzoek wordt dan ook het re-integratie traject opgepakt om ervoor te zorgen dat op een verantwoorde manier het werk hervat kan worden.

Burn-out onderzoek

Voor het burn-out onderzoek wordt ruim een halve dag uitgetrokken en worden behalve een uitvoerig interview (o.a. anamnese en inventarisatie werkomstandigheden) diverse psychologische meet instrumenten gebruikt.

Vragen van cliënten die gebruik hebben gemaakt van zijn hulp waren onder andere:

  • Waarom ben ik zo gestresst?
  • Zit ik wel op de juiste functie, past deze baan bij mij?
  • Ben ik niet overspannen aan het worden, de fut is er namelijk uit?
  • Waar komen mijn klachten vandaan; komt het door mijn werk of ligt het aan mezelf?
  • Ik ga niet meer met plezier naar mijn werk, hoe komt dat?

Geef een reactie