Stressmanagement Eindhoven

StressmanagementVoor managers en medewerkers die langdurig zwaar belast worden bestaat het risico dat ze uitvallen met een burn-out. Het is van groot belang om vroegtijdig de signalen te herkennen, die hieraan vooraf gaan en te weten welke medewerkers meer risico lopen overspannen te worden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Karelse Consultancy brengt met behulp van de door hem ontwikkelde Stressmanagement Survey in beeld hoe de medewerker ervoor staat. Dit gestructureerde interview in combinatie met enkele psychologische tests geeft aan of de medewerker in de gevarenzone zit, wat de oorzaken van een (dreigende) burn-out zijn en welke interventie(s) of aanpak nodig is om de situatie te verbeteren. De bevindingen en adviezen worden schriftelijk aan de medewerker gerapporteerd en er worden goede afspraken gemaakt over de communicatie met de bedrijfsarts, de superieur en de personeelsfunctionaris van betrokkene.

Er is ook een workshop Omgaan met Werkdruk om uitval door stress te voorkomen.

Stressmanagement en Re-integratie

De stressmanagement survey geeft ook goede handvaten bij hoe een medewerker na een burn-out in een re-integratie traject het beste begeleid kan worden. Ook kan concreet aangegeven worden wat er gedaan of aangepakt moet worden om opnieuw uitvallen te voorkomen. In een stressmanagement traject worden vanuit veel verschillende invalshoeken, zoals de werksituatie, de persoonlijkheid en life style, adviezen gegeven en de medewerker gecoacht.

Hiervoor maakt Gerard Karelse onder andere gebruik van zijn ervaringen als klinisch psycholoog in een therapeutische setting en van ontspanningsoefeningen.

  1. Bij mijn (overigens fantastische) wergever is het werken onder een grote tijdsdruk een gegeven. Ik was blij dat ik na een erg inspannende tijd wat zaken betreffende omgaan met de werkdruk met Gerard Karelse op een rijtje kon zetten. Hij heeft mij met zijn assessment instrumenten ook duidelijk kunnen maken waardoor ik onder druk kom te staan en goede adviezen gegeven om de werkdruk te managen.
    Ik heb kort na het begeleidingstraject een nog grotere groep gekregen, waar ik nu met plezier leiding aan geef. Ik kan mijn energie tegenwoordig beter doseren en mijn work-life balance is veel gezonder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *