Stressmanagement / Preventie

Stressmanagement en Preventie

StressmanagementStressmanagement is het omgaan met stress of werkdruk. Voor managers en medewerkers die langdurig zwaar belast worden bestaat het risico dat ze uitvallen met een burn-out. Daarom is het van groot belang om vroegtijdig de signalen te herkennen, die hieraan voorafgaan. Dan weet men welke medewerkers meer risico lopen overspannen te worden, zodat tijdig kan worden bijgestuurd.

Karelse Consultancy brengt met behulp van de door hem ontwikkelde Stressmanagement Survey in beeld hoe de medewerker ervoor staat. Dit gestructureerde interview in combinatie met enkele psychologische tests geeft aan:

  • of de medewerker in de gevarenzone zit,
  • wat de oorzaken van een (dreigende) burn-out zijn en
  • welke interventie of aanpak daarom nodig is om de situatie te verbeteren.

De bevindingen en adviezen worden schriftelijk aan de medewerker gerapporteerd. Er worden goede afspraken gemaakt over de communicatie met de bedrijfsarts, de superieur en de personeelsfunctionaris van betrokkene.

Ook kan de workshop Omgaan met Werkdruk ingezet worden om uitval door stress te voorkomen. Die workshop is voor een grote multinational ontwikkeld.

1 reactie op “Stressmanagement / Preventie

  1. Bij mijn (overigens fantastische) wergever is het werken onder een grote tijdsdruk een gegeven. Ik was blij dat ik na een erg inspannende tijd wat zaken betreffende omgaan met de werkdruk met Gerard Karelse op een rijtje kon zetten. Hij heeft mij met zijn assessment instrumenten ook duidelijk kunnen maken waardoor ik onder druk kom te staan en goede adviezen gegeven om de werkdruk te managen.
    Ik heb kort na het begeleidingstraject een nog grotere groep gekregen, waar ik nu met plezier leiding aan geef. Ik kan mijn energie tegenwoordig beter doseren en mijn work-life balance is veel gezonder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *