CV Gerard Karelse

CV Gerard Karelse

Na afgestudeerd te zijn als klinisch psycholoog in Utrecht op een onderzoek over stress, was Gerard Karelse werkzaam als psycholoog bij de Koninklijke Landmacht. In 1980 is Karelse in dienst getreden van de afdeling Bedrijfspsychologie van Philips. In deze functie is hij op een breed terrein van de A&O psychologie actief geweest voor verschillende bedrijfsonderdelen en geregistreerd als NIP A&O psycholoog. Op deze stafafdeling is ervaring opgebouwd met selectie- en organisatie-onderzoek en het begeleiden van medewerkers in trainingen en individuele counseling.

Om ervaring op te doen in de lijn is Karelse ruim drie jaar landenmanager geweest bij het onderdeel HiFi en Audio van Philips Consumer Electronics. Als audiofiel kwam hij daar aan zijn trekken. Relevanter was dat hij business ervaring opdeed. Vervolgens is de overstap gemaakt naar Raadgevend Bureau Claessens. Als psycholoog heeft hij voor dit bureau twee tot driehonderd mensen per jaar geadviseerd met behulp van psychologisch onderzoek en voor praktisch alle grote en kleine bedrijven in de regio gewerkt. Na zes outplacement jaren is hij vertrokken om ervaring op te doen bij externe psychologische adviesbureaus. In deze periode heeft hij verschillende grote en kleine organisaties geadviseerd bij het managen van de human resources. Hij heeft voor uiteenlopende functies assessment procedures uitgevoerd en medewerkers geadviseerd over hun functioneren of het vervolg van hun loopbaan.

Zelfstandig consultant

In 1999 heeft Gerard Karelse zich als zelfstandig consultant gevestigd. Hij bedient vanuit een modern kantoor in Noord-Eindhoven een aantal grote en kleine organisaties in zijn regio. Door zijn lange relaties met industriële en high tech bedrijven ontwikkelde hij een grote belangstelling voor techniek. Hij maakt gebruik van freelancers voor het uitvoeren van assessment opdrachten en incidenteel van collega’s voor grotere opdrachten. In verschillende landen heeft hij opdrachten uitgevoerd.

De betrokkenheid met zijn vakgebied is onder meer tot uitdrukking gekomen in lezingen en het publiceren van verschillende artikelen zowel in dagbladen als vaktijdschriften. De thema’s die aandacht gekregen hebben zijn employability, de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en ‘werk en gezondheid’. Zijn belangstelling voor stress en burn-out loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Dit komt o.a. tot uitdrukking in het begeleiden van medewerkers met stress gerelateerde problemen en in zijn studie medische- en gezondheidspsychologie.