Stress Management

StressmanagementWerkdruk is als we de kranten lezen een hot topic. Ook heeft het de aandacht van de overheid, omdat meer dan 30 procent van het verzuim gerelateerd is aan stress en dus een enorme kostenpost betekent. Dit is één van de redenen dat TNO hier veel onderzoek naar doet en gefocust is op het helpen van bedrijven om dit aan te pakken. Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) organiseerde afgelopen zomer een workshop om psychologen te informeren over hun onderzoek en instrumenten.

Gerard Karelse ondersteunt individuele medewerkers die geconfronteerd worden met een hoge werkdruk, maar heeft zich in deze workshop ook op de hoogte gesteld van de nieuwste inzichten en instrumenten om dit probleem in een bedrijf of organisatie structureel aan te pakken. Een compleet stappenplan stelt Innovation for Life (TNO) ter beschikking aan organisaties om werkstress te tackelen. Alle factoren die uit onderzoek naar voren komen als verantwoordelijk voor stress bij medewerkers passeren de revue. Men moet hierbij denken aan zaken als autonomie (zelf in staat zijn het werk in te delen), duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, en ondersteuning van collega’s en superieur. Veel van deze zaken spreken voor zich, maar de wetenschap dient wel eerst aangetoond te hebben dat dit ook inderdaad van invloed is op het welbevinden of de uitval van medewerkers.

Stress voorkomen

Een bedrijf in de automotive sector, waarvoor Gerard Karelse werkzaam is worstelt met het probleem dat projectleiders zwaar onder druk staan. Zij hebben dagelijks te maken met klanten, die bijzonder kritisch en veeleisend zijn voor wat betreft release data en kwaliteitsaspecten. Enkele projectleiders waren al bezweken onder de druk en men is zich gaan beraden over maatregelen om erger te voorkomen. Met behulp van een stress interventie plan zullen projectleiders ondersteuning krijgen en geleerd worden hoe ze met de druk om moeten gaan. De selectie van nieuwe projectleiders zal verbeterd worden met de inzet van een eenvoudig assessment programma. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen.