Studie- en Beroepskeuze Onderzoek

BeroepskeuzeIn het voorgesprek dat Gerard Karelse heeft met de ouders en zoon of dochter wordt secuur stil gestaan bij de vraagstelling en de verwachtingen die men heeft van het studie- en beroepskeuze onderzoek. Meestal komt uit het onderzoek een passend advies; een studie/beroep waar men bijvoorbeeld niet aan gedacht heeft en die goed aansluit bij de sterke en zwakke punten, persoonlijkheid en interesses. Soms is het complexer en is een studieadvies niet voldoende om de scholier en zijn of haar ouders verder te helpen. Zo kan een studieadvies een gebrekkige studie discipline niet oplossen. Ook is een enkele keer een vervolgonderzoek bij een gespecialiseerde psycholoog nodig als uit het onderzoek aanwijzingen komen dat er sprake kan zijn van dyslexie. Dit is dan belangrijk om vast te stellen, omdat hier in aansluitend onderwijs rekening mee gehouden kan worden.

Gerard Karelse geeft ook een enkele keer een onorthodox advies. Een meisje met een atheneum opleiding, die al na drie maanden een universitaire studie afbrak, werd aangeraden eerst eens een jaar au-pair werk te gaan doen in Engeland of Frankrijk en dit was niet om zelf nog eens na te denken over wat ze nu wil. Het beroepskeuze onderzoek gaf daar wel een goed antwoord op, maar uit het onderzoek kwam ook dat een gebrekkige zelfstandigheid eerst aangepakt diende te worden.

Soms is het noodzakelijk om de ouders bij te staan. Zo meldde zich onlangs een jongen die zijn HBO opleiding afbrak met de vraag welke opleiding hem wel zou aanspreken. Uit het onderzoek bleek dat hij super intelligent was dus de opleiding met gemak aan kon. Hij had echter nog nooit serieus gestudeerd en was ook ten onrechte naar een VMBO opleiding verwezen na het basisonderwijs. Nadat hij een baantje had gevonden constateerde hij dat dit weinig bevrediging gaf. In overleg met hem en zijn vader werd besloten hem nog één kans te geven om een HBO opleiding te volgen. De vader werden gerichte adviezen gegeven om hem te begeleiden, zodat hij dit keer wel achter zijn studieboeken zou gaan zitten.