Studie- en beroepskeuze advies

BeroepskeuzeIn de loop der jaren hebben nogal wat scholieren en studenten achter de computer met psychologische testen van Karelse Consultancy gezeten voor een studieadvies of beroepskeuze advies. VMBO leerlingen die een vervolg studiekeuze moeten maken maar ook HAVO en VWO leerlingen zijn verder geholpen met studieadviezen.

Meestal is er eerst een gesprek met de ouders erbij om een indruk te krijgen van de leerling/student en om te horen welke ideeën er leven. Het komt echter ook vaak voor dat er sprake is van een zekere wanhoop omdat er geen enkel idee over de beroepskeuze is. De opluchting van de ouders als er concrete en passende adviezen uitkomen betekent dat dit dankbaar werk is.

Voor het geven van studieadvies of beroepskeuze advies vindt Gerard Karelse het van belang dat deze ook perspectief bieden in de zin van een reëel uitzicht bieden op een baan. Regelmatig komen ouders ook langs voor een ‘second-opinion’ als ze geconfronteerd worden met de resultaten van een psychologisch onderzoek (assessment) wat door de opleiding van hun kind is afgenomen. Meestal kunnen zaken opgehelderd worden, maar ook komt het voor dat het resultaat van het onderzoek door Karelse Consultancy een geheel ander perspectief voor het vervolg van de opleiding en de mogelijkheden van het kind oplevert. De standaard online tests van de diverse opleidingen worden namelijk vaak ingezet door niet gekwalificeerde mensen.

  1. Dhr Karelse heeft onze zoon richting kunnen geven aan zijn studie en loopbaankeuze voor zover mogelijk. Waar liggen zijn valkuilen en waar ligt zijn kracht. Dit in combinatie met zijn interesses. Karelse heeft onze zoon meer inzicht gegeven in zijn capaciteiten, wat voor een puber nog lastig kan zijn om zelf om onder woorden te brengen. Ook wij als ouders werden duidelijk geïnformeerd en geadviseerd.

  2. De heer Karelse heeft 2 van onze jongens de juiste richting in geholpen. Na een voorbespreking over de mogelijkheden en dilemma’s waar we mee geconfronteerd worden is er een afspraak gepland. Hierbij heeft hij middels diverse testen, gesprekken en onderzoeken onze kinderen het nodige zelfvertrouwen en positieve bagage meegegeven.

  3. Dhr. Karelse heeft, tot op heden, drie van onze kinderen uitstekend geholpen om de mogelijkheden op basis van capaciteiten- en belangstellingstesten een gedegen richting te geven van vervolgopleidingen na het voortgezet onderwijs . Twee kinderen hebben, naar aanleiding van het advies dhr. Karelse, een MBO en HBO een vervolgopleiding gekozen, zijn nu hoog gemotiveerd om de opleiding te volgen en volgen de opleiding met plezier. Het derde kind heeft nu richting en is actief aan het zoeken voor een vervolgopleiding.

    Zijn toegevoegde waarde ligt in de combinatie van zijn psychologie achtergrond en jarenlange ervaring in relatie tot onder andere werving en selectie van personeel. Voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling ten aanzien van een post doctorale opleiding heeft dhr. Karelse mij 12 jaar geleden getest en een advies uitgebracht. Ik heb daarbij, achteraf, zelf mogen ervaren dat zijn constateringen juist waren. Deze ervaring was voor mij de reden om mijn kinderen te laten testen en adviseren door dhr. Karelse. Daarnaast hebben meerdere mensen in mijn omgeving op mijn advies gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun kinderen te testen. Een zeer waardevolle toevoeging op het moment als het kind geen idee heeft welke richting hij/zij zou moeten kiezen. Tot slot wordt door de duidelijke advisering een boost aan het zelfvertrouwen gegeven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *