In- door- en uitstroom

In- door- en uitstroom

Instroom:

Het geven van selectie adviezen (functiegeschiktheidsonderzoek).

Aan de hand van de functie-eisen of het competentie profiel bepalen of de sollicitant op de vacature past.

De opdrachtgever krijgt tevens concrete adviezen over de verdere ontwikkeling of coaching van de nieuwe medewerker, indien een positief advies gegeven wordt. Dit betekent dat de nieuwe medewerker sneller in zijn functie groeit en kan op mogelijke valkuilen worden geanticipeerd. Karelse Consultancy adviseert bedrijven en organisaties over het werven en binden en het inrichten van een effectieve selectie procedure.

Doorstroom:

Het adviseren over doorgroei mogelijkheden van medewerkers, het uitvoeren van sterkte/zwakte analyses, management potentieel beoordelingen en het onderbouwen van volgende loopbaanstappen. Het psychologische instrumentarium en de assessmentcentre methode worden hierbij ingezet. Deze opdrachten staan vaak ook in het teken van het binden van de medewerkers aan de organisatie (retention programma’s). Tevens het op peil houden van de motivatie en de inzetbaarheid van medewerkers. Bedrijven schakelen Karelse Consultancy eveneens in voor het uitvoeren van development assessments die onderdeel uitmaken van het management development programma. Uitgangspunt is vaak dat er op een structurele wijze aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Verschillende bedrijven ondersteunt Karelse Consultancy met het ontwikkelen van beleid op dit actuele aandachtsgebied.

Vaak wordt een loopbaanadvies traject gevolgd door een kort begeleidingstraject.Coaching kan namelijk in verschillende situaties nuttig zijn. Een medewerker die eigenlijk nog niet toe is aan de functie kan met gerichte ondersteuning zijn functie wel ‘oppakken’. Evenzo kan job-counseling noodzakelijk zijn om dreigend disfunctioneren om te buigen.

Uitstroom:

Het adviseren van werkgevers in situaties waarbij de organisatie afgebouwd moet worden. Hierbij valt te denken aan het op een goede manier inschakelen van outplacement bureaus of het in eigen regie begeleiden van medewerkers met het vinden van een nieuwe werkgever en het ontwikkelen van uitstroominstrumenten (employability assessment). Voor individuele ‘gevallen’ doen werkgevers een beroep op de outplacement ervaring van Karelse Consultancy om ervoor te zorgen dat medewerkers, die (dreigen) overtollig (te) worden hun loopbaan elders kunnen voortzetten.

1 reactie op “In- door- en uitstroom

  1. Karelse Consultancy heeft ons prima verder geholpen met de selectie en doorstroom van onze verspaners. Hij heeft onder andere eerst op de werkplek onderzocht welke denkvaardigheden van belang zijn voor het goed kunnen vervullen van de functies in onze machinefabriek. Met een eenvoudige en overzichtelijke grafiek rapporteert hij over de resultaten van mijn medewerkers, zodat we precies weten welke medewerkers naar welke functie kunnen doorgroeien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.