Development Assessment

Development Assessment

Een development assessment is een assessment ten behoeve van de ontwikkeling van een medewerker. Er kunnen verschillende redenen zijn dat een bedrijf vraagt om de ontwikkelpunten van een medewerker in beeld te brengen. Voor de medewerker die net in dienst is gekomen wil de leidinggevende weten hoe hij deze het beste kan begeleiden. Dat kan ook noodzakelijk zijn als iemand een promotie maakt en voor het eerst een leidinggevende rol gaat vervullen. Een development assessment is bij sommige bedrijven een vast onderdeel van het MD programma. Karelse Consultancy heeft aan veel van deze programma’s in verschillende landen met een ontwikkelgericht assessment bijgedragen.

In plaats van de functie criteria zijn bij dergelijke vragen de voor het bedrijf relevante competenties het vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken met welk instrumentarium, denk daarbij vooral aan de assessment oefeningen, het programma ingevuld wordt. De opdrachtgever kan participeren als assessor. Hieraan gaat een korte assessor training vooraf. Als co-assessor krijgen managers een beter beeld van de kwaliteiten van de deelnemers, worden ze ook beter in het beoordelen en coachen van medewerkers en wordt het draagvlak voor het MD programma verbeterd. De ‘filosofie’ van Karelse Consultancy is dat in een development assessment de nadruk moet liggen op de sterke punten van de medewerker. Steeds blijkt dat medewerkers die niet goed ‘op het netvlies hebben staan’, terwijl dit voor de ontwikkeling van medewerkers essentieel is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.