Assessment

Assessment

Assessment EindhovenHet woord assessment is een container begrip en vaak is niet duidelijk wat iemand bedoelt. Het wordt tenslotte ook in verschillende disciplines gebruikt. In de human resources gaat het over het meten van kwaliteiten en eigenschappen van mensen. Over de methodiek is dan evenwel nog geen duidelijkheid. Het kan immers gaan over een online vragenlijstje wat in 10 minuten of soms nog minder ingevuld kan worden en over programma’s die meer dan een dag in beslag nemen. Hierbij geldt de regel uit de psychometrie: hoe korter het assessment hoe onnauwkeuriger het resultaat.

Veel gebruikers van dergelijke online instrumenten overschatten schromelijk de gebruikswaarde van de uitkomsten en hebben ook onvoldoende zicht op de relevantie van bepaalde uitkomsten. Het gaat dan mis als deze vertaald moeten worden naar een aanname beslissing. En dan is het spijtig dat goede kandidaten voor een vacature ten onrechte afgewezen worden. Temeer daar de gebruiker daar nooit achter komt.

Professor Filip de Fruyt, een autoriteit op het gebied van de persoonlijkheidsleer en assessment, stelt dat als werkgevers een persoonlijkheidstest gebruiken om de kandidaat beter te leren kennen (ze geven daarmee al aan dat ze het niet gebruiken voor een aanname beslissing) beter een pilsje kunnen gaan pakken in de kroeg met de sollicitant. Hoewel deze hoogleraar een Belg is zou dat ook in Nederland een goed advies zijn.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek

Voordat het begrip assessment gangbaar werd sprak men over een psychologisch onderzoek en met de opkomst van de zogenaamde assessment simulaties (veelal rollenspellen maar ook bijvoorbeeld het beroemde postbakje) veranderde de term in: individueel assessment programma of assessment centre voor een groep. Hiermee bedoelde men praktisch altijd een combinatie van psychologische meetinstrumenten als het capaciteiten onderzoek, persoonlijkheidsvragenlijsten en assessment opdrachten. Voor wat betreft dit laatste onderdeel worden bijvoorbeeld een groepsdiscussie (als meerdere personen aan een assessment centre deelnemen) en rollenspellen ingezet.

In de rollenspellen wordt de deelnemer gevraagd om voor de functie relevante gedragsvaardigheden te demonstreren. Zo zal iemand die beoordeeld wordt voor zijn geschiktheid voor een leidinggevende functie gevraagd worden om een gesprek te voeren met een medewerker.

Voor een dergelijke oefening wordt hem of haar een case voorgelegd met daarin een duidelijke opdracht en achtergrondinformatie. Een klassiek voorbeeld is het voeren van een slecht nieuws gesprek. Maar er zijn talloze lastige situaties die in een assessment aan iemand kunnen worden voorgelegd. Het gaat er daarbij steeds om dat iemand de gelegenheid krijgt om de essentiële leidinggevende vaardigheden te demonstreren.

De ‘filosofie’ van assessment opdrachten is dat je een kritisch element van de functie simuleert en dat iemand die dit adequaat aanpakt daar ook bij zijn (nieuwe) werkgever toe in staat is.

Een individueel assessment kent verschillende toepassingen: in de eerste plaats om vast te stellen of een sollicitant voldoet aan de functie criteria (bv. leidinggevende vaardigheden). Dit is een selectie assessment.

Assessment instrumenten worden ook gebruikt voor medewerkers die al in dienst zijn als ontwikkelassessment. Tot slot kan een assessment goed gebruikt worden voor het formuleren van een loopbaanadvies.

7 reacties op “Assessment

 1. Gerard Karelse heeft al over vele kandidaten die ik aan mijn cliënt had voorgesteld, zijn weloverwogen en deskundige licht laten schijnen. Zonder uitzondering hebben deze mensen zijn advies als welkom ervaren, zonder uitzondering hebben ze zijn assessment en feed back ter harte genomen. Als ‘headhunter’ is het voor mij steeds inspirerend Gerards visie op kwaliteiten en talenten aan die van mij te scherpen.

  dr dr Peter Thissen
  Senior Recruitment Consultant Intellectual Property
  YER

 2. Al enige jaren verzorgt Karelse Consultancy voor ons assessments om de beste man of vrouw te selecteren. In 99% van de gevallen zijn de uitkomsten van de assessments raak. Wanneer we tegen het advies van Karelse de kandidaat toch een kans gaven, hebben we daar zeer regelmatig van terug moeten komen. Op naar het volgende assessment!

 3. Karelse Consultancy voert al enige jaren met name selectie assessments voor ons bedrijf uit.
  In de jaarlijkse evaluatie van de adviezen blijkt dat we hiermee de kwaliteit van de instroom van leidinggevenden in de productie en stafmedewerkers goed borgen. De sollicitanten, die een positief advies gekregen hebben, functioneren naar verwachting. Ook uit de aanname van een enkele medewerker, die we ondanks het negatieve advies toch het voordeel van de twijfel gegeven hebben, blijkt dat het inzetten van een volledig individueel assessment programma voor ons meerwaarde heeft geboden.

  drs. S. van de Geer HR manager PETPower

 4. De wijze van werken door Karelse Consultancy sluit perfect aan bij onze organisatie. Kenmerkend hierbij zijn : persoonlijk, korte lijnen, nuchter, onafhankelijk, objectief en afspraak is afspraak. Wij zijn hierdoor in staat zorgvuldig en snel te handelen om de juiste mensen op de juiste plek te kunnen benoemen. Naar volle tevredenheid heeft Karelse Consultancy inmiddels op basis van assessments de ontwikkelingsrichting mede bepaald voor onder andere het middenmanagement . Ook voor het hoger kader hebben zij reeds meerdere assessments mogen uitvoeren, en naar volle tevredenheid van Royal Smals
  Karelse Consultancy draagt hierdoor indirect bij aan de kwaliteit van onze eigen dienstverlening.

  P. Eugelink, Directeur Dredging Royal Smals

 5. Als kandidaat zijnde heb ik hier een assessment mogen afleggen. De assessments worden professioneel afgenomen en de sfeer is gedurende de dag prettig. Naderhand neemt Gerard Karelse ruim de tijd om de resultaten met je door te bespreken en vragen te beantwoorden. Het resultaat helpt ontzettend om je zelf beter te leren kennen; je sterke punten en aandachtspunten worden uitgelicht.

 6. Als adviseur aan familiebedrijven is het voor mij zeer belangrijk om op het juiste moment beroep te kunnen doen op een vakspecialist. Voor assessments kan ik Gerard Karelse zeker aanbevelen : degelijk en sober werk.
  Guy Rigouts
  Adviseur familiebedrijven
  Strategie – bestuur – overdracht

 7. Gerard Karelse heeft duidelijke adviezen gegeven over de kandidaten voor de functie van supervisor bij Paccar Spare Parts van DAF en heeft ook goed meegedacht over de selectie criteria, waardoor het zoeken naar een geschikte kandidaat makkelijker ging.

  F. Popelier, HRM DAF Trucks

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *